Results 1-6

  Hu, Youfan (1)
  Li, Zhou (1)
  Wang, Zhong Lin (1)
  Wei, Te-Yu (1)
  Yeh, Ping-Hung (1)
  Zhou, Jun (1)