Results 1-6

  Chang, Hsien-Shun (1)
  Huang, Bin-Juine (1)
  Ko, Hua-Wei (1)
  Ton, Wei-Zhe (1)
  Wu, Chen-Chun (1)
  Yen, Rue-Her (1)