Results 1-6

  Bougouffa, Salim (1)
  Chan, Colin (1)
  Qian, Pei-Yuan (1)
  Song, Xingyu (1)
  Yang, Jiangke (1)
  Zhang, Weipeng (1)