Results 1-6

  Alatawi, Abdullah (2)
  Alias, Mohd Sharizal (2)
  Liu, Zhixiong (2)
  Ng, Tien Khee (2)
  Ooi, Boon S. (2)
  Wu, Tao (2)