Results 1-6

  Cai, Yunfei (1)
  Guo, Lin (1)
  Liao, Hsuan-Hung (1)
  Rueping, Magnus (1)
  Yue, Huifeng (1)
  Zhu, Chen (1)